FLAG SHIP SHOP

TOKYO

BACKLASH TOKYO
8-7 Uguisudani-cho Shibuya-Ku, Tokyo Japan
   Zip:150-0032 
Tel:03-3462-2070

MAP

OSAKA

BACKLASH OSAKA
3-6-8T01, Kitahorie, Osaka Shi Nishi Ku, Osaka Fu, Japan
   Zip:550-0014 
Tel:06-6978-8665

MAP

FUKUOKA

ANONYMOUS BACKLASH
1F 1-2-8 Ichizaki Minami-Ku, Fukuoka Japan
   Zip:815-0084 
Tel:092-521-8878

MAP

HOKKAIDO

EXODUS BACKLASH
3bangai Bld., 3-1, Minami2-jonishi, Chuo-ku Sapporo-shi, Hokkaido, 060-0062, Japan
   Zip:060-0062 
Tel:011-222-4283

MAP